Monday, December 31, 2012

Sambutan Tahun Baru (Di ambang 2013)


Penceramah :
Sahibul Fadhilah As.Sheikh Bahrin Bin Abd Jalal
Kadhi Daerah Batu Pahat